Barion Pixel
Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében. Bővebben...
Menü

Adatvédelmi nyilatkozat

Adatkezelésünkről egyszerűen

Mi sem szeretjük a spameket! Ügyfeleink email címeit mások részére semmilyen célra nem adjuk tovább. Adatai megadásával mindössze ahhoz járul hozzá, hogy az eseményeinkről, szolgáltatásainkról ezen keresztül tájékoztassuk Önt. Ha ezt mégsem szeretné, akkor jelezheti nekünk e-mailben vagy leiratkozás formájában, ami alapján ezen kérését maximálisan tiszteletben tartjuk.         
www.penzmagnes.hu és társoldalai, a www.cashflowtabor.hu, a www.cashflowmagnet.hu, és a www.adjunkalmokat.hu, (továbbiakban portáljainkon), mint adatkezelő maradéktalanul betartja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. Törvény valamint az Európai Unió rendeletének (GDPR) előírásait.

A személyes adatok védelme

Szolgáltatók adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

 • évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: Infotv.)
 • évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (főképp a 13/A. §-a)
 • évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról;
 • évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (különösen a 6.§-a)
 • évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról
 • évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (kifejezetten a 155.§-a)
 • 16/2011. sz. vélemény a viselkedésalapú online reklám bevált gyakorlatára vonatkozó EASA/IAB-ajánlásról

Az információk, kérdőívek és eredmények, amelyeket a Felhasználók online feltöltöttek, a Felhasználók személyes tulajdonát képezik. Az adatok bizalmas kezelése a penzmagnes.hu egyik alapelve. A Szolgáltató ezeket az információkat nem bocsátja harmadik fél rendelkezésére, kivéve a helyi és a nemzetközi törvényi szabályozásban előírt eseteket. 

A penzmagnes.hu -ra való regisztráció és a felmérésekben való részvétel önkéntes. 
A felmérésekben részt vevő, a kérdőíveket kitöltő személyek tudatában vannak annak, hogy személyes információkat adhatnak meg, és saját maguk felelősek azért, hogy milyen és mennyi információt szolgáltatnak. A felmérésekben részt vevő személyek tudatában vannak, hogy minden általuk megadott információ hozzáférhető a kérdőívet készítő személy, a penzmagnes.hu felhasználója számára, aki azokat adatelemzésnek vetheti alá.

A PÉNZMÁGNES Alapítvány bármely – a portálja használata során tudomására jutott személyes adatot az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. Törvény rendelkezései szerint kezel. Amennyiben Ön bármely személyes adatát eljuttatja a PÉNZMÁGNES Alapítványhoz, ezzel hozzájárulását adja ahhoz, hogy azt a PÉNZMÁGNES Alapítvány – az ügylet jellege által meghatározott célból és ideig – nyilvántartsa és kezelje. Az adatkezelés minden esetben önkéntes hozzájáruláson alapul. A PÉNZMÁGNES Alapítvány az Ön által megadott adatokat és információkat különösen, de nem kizárólagosan az alábbi célokra használhatja fel:

 • piackutatás, piaci elemzés,
 • látogatói szokások elemzése,
 • látogatottsági statisztikák összeállítása,
 • ingyenes nyeremény és egyéb játékok bonyolítása,
 • tájékoztatás nyújtása szolgáltatásokról,
 • tájékoztatás nyújtása a pályázati lehetőségekről,
 • tájékoztatás nyújtása a megvalósult és a tervezett karitatív tevékenységről.

Az adatkezelés időtartama:

A PÉNZMÁGNES Alapítvány a látogatói, partnerei és egyéb ügyfelei személyére, adataira, a PÉNZMÁGNES Alapítvánnyal fennálló üzleti kapcsolataira vonatkozó – valamennyi információt üzleti titokként kezeli. Az üzleti titokként történő kezelés alól csak az érintett adatszolgáltató adhat felmentést. A PÉNZMÁGNES Alapítvány az Interneten keresztül hozzá eljuttatott valamennyi adatot ugyanolyan védelemmel kezeli, mintha azokat egyéb úton bocsátották volna rendelkezésére. Az adatkezelés időtartama minden esetben az ügyfélkapcsolat megszűntét követő 20 év.

A hírlevélre történő feliratkozással Felhasználó vállalja, hogy részére a PÉNZMÁGNES Alapítvány valamint közreműködő partnerei – többek között Cash Flow Mágnes Kft. – tájékoztatást, hírlevelet küldhet. A hírlevelekről Felhasználó bármikor jogosult leiratkozni.

Felhasználó további adatvédelmi jogai:

 • Előzetes tájékozódáshoz való jog (Rendelet 13-14. cikk)
 • Az érintett hozzáférési joga (Rendelet 15. cikk).
 • A helyesbítéshez való jog (Rendelet 16. cikk).
 • A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”) (Rendelet 17. cikk)
 • Az adatkezelés korlátozásához való jog (Rendelet 18. cikk)
 • A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség (Rendelet 19. cikk)
 • Az adathordozhatósághoz való jog (Rendelet 20. cikk)
 • A tiltakozáshoz való jog (Rendelet 21. cikk)
 • Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást (Rendelet 22. cikk)
 • Korlátozások (Rendelet 23. cikk)
 • Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről (Rendelet 34. cikk)
 • A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (hatósági jogorvoslathoz való jog) (Rendelet 77. cikk)
 • A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog. Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat (Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5. Telefon: +36 (1) 391-1400) (Rendelet 78. cikk)
 • Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog (Rendelet 79. cikk)

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóságnál lehet élni:

 • Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóság
 • Székhely: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
 • Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
 • Telefon: +36 (1) 391-1400
 • Fax: +36 (1) 391-1410
 • Honlap: http://naih.hu

 

Szerzői jog

A PÉNZMÁGNES Alapítvány által üzemeltett bármely oldalán található minden képi, hang és szöveges tartalom, illetve azok elrendezése szerzői jogi oltalom alatt állnak. Azoknak – a személyes használatot meghaladó mértékű – bármilyen formában történő felhasználása kizárólag a PÉNZMÁGNES Alapítvány kifejezett erre vonatkozó írásos engedélyével lehetséges. Felhívjuk a figyelmét, hogy a PÉNZMÁGNES Alapítvány fentiekben részletezett feltételeitől eltérő vagy azokat sértő használat szerzői jogi, polgári jogi és büntetőjogi következményekkel járhat. A PÉNZMÁGNES Alapítvány minden tudomására jutott jogsértéssel szemben fellép.

 

Kapcsolat más honlapokkal

A jelen honlapról más honlapra való csatlakozás lehetősége esetén a PÉNZMÁGNES Alapítvány ezen további honlapokért vagy azok tartalmáért nem vállal felelősséget.

A kapcsolódó honlapok harmadik személyek tulajdonában, kezelésében állnak, ezekhez a honlapokhoz a PÉNZMÁGNES Alapítvány csupán hozzáférést közvetít. A PÉNZMÁGNES Alapítvány az ilyen honlapokat, illetve a rajtuk fellelhető információt, szoftvert, terméket vagy más anyagot nem hagyta jóvá, azokért, vagy a felhasználásuk következményeiért nem vállal garanciát. A jelen honlaphoz kapcsolódó valamennyi más honlapra való belépés és honlap használata a Felhasználó kizárólagos felelősségére történik.

 

A honlapok használatára vonatkozó tájékoztatás

Honlapjaink a Google, Inc. („Google” ) által nyújtott Google Analytics webforgalom-elemző szolgáltatást veszik igénybe. A Google Analytics „sütiket”, azaz az Ön számítógépén elhelyezett szöveges fájlokat használ, amelyek segítségével a webcsapat megvizsgálhatja, hogyan használják a felhasználók az adott oldalt. A süti által az Ön honlaphasználati módjáról generált információ (többek között az Ön IP-címe) a Google egyesült államokbeli szerverein kerül tárolásra. Ezt az információt a Google arra használja, hogy értékelje a honlap használatát, a honlap üzemeltetői részére jelentéseket készítsen a honlapon tapasztalt aktivitásról, valamint hogy a honlapon tapasztalt aktivitással és az internethasználattal kapcsolatos egyéb szolgáltatásokat nyújtson. Amennyiben ezt törvény írja elő, vagy ha a Google megbízásából harmadik személyek végeznek információfeldolgozást, a Google továbbíthatja ezt az információt harmadik személyeknek. A Google nem kapcsolja össze az Ön IP-címét a Google által tárolt egyéb adatokkal. A böngészője megfelelő beállításával letilthatja a sütik használatát, ebben az esetben azonban elfordulhat, hogy nem fogja tudni használni a honlap összes funkcióját. A honlap használatával beleegyezését adja ahhoz, hogy a Google a fenti módon és célokra feldolgozza az Önre vonatkozó adatokat.

A sütik Önről szóló személyes információt nem tartalmaznak, és az egyes felhasználók azonosítására nem alkalmasak.

 

Adatvédelem részletesen és jogi nyilatkozat

A portáljainkon elérhető Internet szolgáltatás vagy annak bármely oldala megnyitásával Felhasználó elfogadja az itt felsorolt feltételeket. A PÉNZMÁGNES Alapítvány minden ésszerű erőfeszítést megtesz annak biztosítására, hogy a portáljainkon közölt minden információ pontos legyen annak feltöltése időpontjában. Ennek ellenére, a PÉNZMÁGNES Alapítvány sem kifejezetten, sem ráutaló módon nem vállal szavatosságot a jelen portálokon keresztül nyújtott információkért, és fenntartja a jogot arra, hogy értesítés nélkül bármikor változtatásokat és javításokat hajtson végre, illetve a portáljait vagy az azon közölt információkat részben vagy egészben megszüntesse. A PÉNZMÁGNES Alapítvány nem vállal felelősséget a portáljain előforduló semmilyen pontatlanságért vagy hiányosságért. A portálokon található információkon alapuló bármilyen döntés a felhasználó saját felelőssége. A PÉNZMÁGNES Alapítvány nem vállal felelősséget a portálokon, illetve az ott található bármilyen információhoz való hozzáférésből, illetve annak elmaradásából vagy ezek felhasználásából származó semmiféle veszteségért vagy kárért. A PÉNZMÁGNES Alapítvány nem tartozik felelősséggel azokért az esetlegesen bekövetkező károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a portálok használatából, azok használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, üzemzavarából, az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatásából keletkeznek, illetve amelyek az információ továbbítási késedelemből, számítógépes vírusból vonal- vagy rendszerhibából, vagy más hasonló okból származnak. A portálok bármelyik olyan felhasználója, aki a weboldal felhasználásával információt szolgáltat a PÉNZMÁGNES Alapítványnak, elfogadja, hogy a PÉNZMÁGNES Alapítványnak korlátlan joga van az ilyen információra vonatkozóan, valamint a PÉNZMÁGNES Alapítvány az ilyen információt a választása szerinti bármilyen módon felhasználhatja. A felhasználó által nyújtott ilyen információt nyilvánosnak és ellenérték nélkülinek kell tekinteni.